Projekty

Najznámejšie a najvýznamnejšie spracované projekty:

CK – KARTAGO Tours – nákupné centrum EUROVEA – Bratislava

CK – KARTAGO Tours – obchodné centrum FÓRUM – Poprad

CK – KARTAGO Tours – Košice

Bytový dom – Novanta Ružinov – Bratislava

Bytový a apartmánový dom – Novanta Petržalka – Bratislava

Stredisko čistoty – Bratislava – Rača

Materská škola – Bodvianska – Bratislava

Sociálna a reprezentačná budova – INCHEBA – Bratislava – Vinohrady

Úprava studničnej vody – Hubert – Sereď

Kriminálny úrad finančnej správy – Bratislava (rekonštrukcia)

Materská škola – Selce

Obchodné centrum Matrix Mall – Bratislava

Ranč – Horný Bar

Sociálna poisťovňa – Nevädzova – Bratislava (rekonštrukcia)

Ústav na výkon trestu odňatia slobody – Hrnčiarovce nad Parnou (rekonštrukcia administratívnych priestorov)

Individuálna bytová výstavba – Koliba – Bratislava

Individuálna bytová výstavba – Kostolište

Polyfunkčný dom – Továrenská, Malacky

Reštaurácia a Pub u Koňa – Malacky (nadstavba)

Základná škola Dubová – Bratislava (odborná učebňa techniky – prestavba)

Základná škola Vazovova – Bratislava (odborná učebňa techniky, laboratórne pracovisko biochémie – prestavba)

Farnosť – Nemšová

Zóna bytových a apartmánových domov – Golfový klub Borša

STU-FEI – Blok A – úpravy interiéru vstupných priestorov dekanátu