Bez projektu ani krok…

Akákoľvek stavba by mala začať návrhom “na papieri”, či už sa jedná o rekonštrukciu alebo novostavbu.

Bohužiaľ, túto vec mnoho ľudí podceňuje a pokladá za zbytočnú, alebo ju berie ako luxus, ktorý si nemusí alebo jednoducho nechce dovoliť. V skutočnosti je to však úplne naopak a vďaka dobrému návrhu, včasnému naplánovaniu a dobrej koordinácii sa stavba zrealizuje kvalitnejšie a ekonomicky výhodnejšie. Absencia projektovej dokumentácie máva za následok potrebu zbytočného prerábania, úpravy, či opravy na stavbe.
Paradoxom sa teda stáva skutočnosť, že sa stavba predraží, predĺži a skomplikuje. Nehovoriac o finálnej kvalite stavby a sivým vlasom po tridsiatke.

Dokumentáciu preto nie je dobré podceňovať. Naopak, je treba ju brať ako samozrejmosť každej stavby a každého investora. Toto si uvedomuje stále viac a viac ľudí a opúšťa staré myšlienky a zvyky (“veď to nejako spravím a bude to lacnejšie”). A popravde, vedia prečo.

A čo Vy? Chcete tiež patriť medzi tých spokojneších ľudí…?