Činnosti

V spolupráci so spoločnosťami ATYP light s.r.o. a INTEGO sa zaoberáme komplexnou činnosťou od návrhu až po realizáciu:

– konzultácia s klientom
– obhliadka stavby
– spracovanie technickej projektovej dokumentácie
    – stavebná elektroinštalácia, elektrická prípojka NN, atď.
– dodávka elektroinštalačného materiálu
– inštalácia/montáž
– prvá odborná prehliadka a odborná skúška (revízia)
– návrh a realizácia elektroinštalácie na mieru, podľa predstavy klienta
– návrh riešenia osvetlenia ekologickými a ekonomickými LED svietidlami a svetelnými systémami.
– výber osvetlenia pre indoor a outdoor, domácnosť i priemysel
– autorský dozor
– výkopové práce