Informácie

Zaoberáme sa spracovaním technickej projektovej dokumentácie pozemných a líniových stavieb v oblasti elektrotechniky.
Dokážeme poradiť, navrhnúť a prípadne sprostredkovať inštalácie silnoprúdu i slaboprúdu.